Voor- en naschoolse opvang

Uiteraard kan je je kind op werkdagen vroeger naar school brengen of later afhalen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind ook op die momenten warm onthaald worden, zoals we dat op school gewoon zijn. De opvang bevindt zich op de Campus langs de binnenparking Gerhagenstraat.

Je kind kan in de opvang terecht vanaf 7.00u en van 15.45u (vrijdag van 15.15u) tot 18.00u, op woensdagnamiddag tot 12.30u. De opvang is tijdens de openingsuren bereikbaar via het rechtstreekse nummer 013/610352.

Per begonnen half uur betaal je € 0.90. De afrekening gebeurt maandelijks via factuur.

Opgelet:

• Voor 7.00u is er geen toezicht en dekt de schoolverzekering de gebeurlijke ongevallen niet.

• Kinderen van de lagere school die voor 8.25u op school zijn, moeten verplicht naar de opvang.

• Voor kinderen die na het sluitingsuur nog aanwezig zijn, zal per begonnen uur een som van € 15 aangerekend worden per gezin.

Heb je toch nood aan latere opvang? Dan kan je terecht bij Pinokkio, de buitenschoolse opvang ingericht door de gemeente. Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 013/673433.


Praktisch