Onze school behoort tot Scholengroep 12 Adite. Adite verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Aarschot, Diest en Tessenderlo. We werken nauw samen met andere Adite-scholen in de regio.

Adite heeft een leerlinggerichte missie, die richting geeft aan het pedagogisch beleid van alle scholen van de scholengroep.

Scholengroep Adite wordt bestuurd door een verkozen Raad van Bestuur, met bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid. De Raad van Bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozenen, drie gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Meer informatie vind je op  www.adite.be.

Het GO!

Onze school behoort tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, één van de drie grote onderwijsnetten in Vlaanderen.

Meer info vind je op  www.g-o.be.


WIJ STELLEN ONS GRAAG VOOR