Huiswerk

Onze school vindt het wenselijk dat kinderen thuis regelmatig oefenen op leerstofonderdelen die ze moeten automatiseren. Lezen, schrijven, vlot hoofdrekenen en Frans leer je niet op één dag en vragen herhaalde inoefening, zowel in de klas als thuis. Als je vaak oefent, gaat het steeds vlotter en komt het de andere leerstofonderdelen ten goede. In de derde graad ligt de focus op plannen en organiseren. Via het huiswerk houden we de ouders op de hoogte van de schoolwerking.

Wat vinden we wel zinvol huiswerk?

 • Plannen en leren leren.
 • Extra inoefening / automatisatie.
 • Elke dag zinvol bezig zijn met lezen.
 • Een tekst die ’s anderendaags behandeld wordt al eens vooraf lezen.
 • Wat moet gememoriseerd worden kort inoefenen.
 • Kleine opdrachten waarbij leerlingen uitgedaagd worden om wat ze leerden in de klas in hun eigen omgeving te gaan herkennen en toetsen.
 • Informatie verzamelen (buurman interviewen, mediagebruik in kaart brengen, vogeltelling in de tuin, maaltijdendagboek bijhouden…).
 • Er wordt geen digitaal huiswerk meegegeven.

Frequentie van huiswerk

Leerlingen brengen al een hele tijd door op school, waar men behoorlijk wat van hen verwacht. Na schooltijd hebben de leerlingen recht op vrije tijd, op ontspanning en beweging. De leraar houdt hier rekening mee en beperkt bijgevolg de tijdsinvestering in huiswerk die hij vraagt van zijn leerlingen. Wij hebben per klas bepaald hoe lang kinderen op een geconcentreerde manier aan een huistaak moet werken.

Hoe lang werken we aan een huistaak per dag?

Eerste Leerjaar Tweede Leerjaar Derde Leerjaar Vierde Leerjaar Vijfde Leerjaar Zesde Leerjaar
Maximaal 15 minuten Maximaal 15 minuten Maximaal 20 minuten Maximaal 20 minuten Maximaal 30 minuten Maximaal 30 minuten

Algemene afspraak

L1, L2, L3, L4, L5, L6: de leerlingen krijgen geen huiswerk tegen maandag.

L1: september = huiswerkvrije maand: er worden geen materialen mee naar huis gegeven, geen overzichten met tips… dit gebeurt pas in oktober. De leerkrachten houden de ouders wel op de hoogte van wat er aan bod komt = ouderbetrokkenheid en er wordt info gegeven over het programma zoem, dat vrijblijvend thuis geoefend kan worden.

Wat doen we als het huiswerk niet werd gemaakt?

 • We vragen de reden.
 • De leerkracht of leerling noteert dit in de schoolagenda en de agenda wordt ondertekend door de ouders.
 • We zoeken samen naar de onderliggende reden waarom het huiswerk niet gemaakt is en maken samen afspraken.

We verwachten van jou als ouder dat je:

 • Goede omstandigheden aanbiedt waarin het huiswerk zelfstandig gemaakt kan worden. Dit betekent een rustige omgeving, zonder TV, radio…. op de achtergrond.
 • Een positieve ingesteldheid uitstraalt ten aanzien van huiswerk.
 • De opdrachten in de schoolagenda samen overloopt met uw zoon/dochter.
 • Je kind motiveert om het huiswerk tot een goed einde te brengen.
 • Controleert of het huiswerk gemaakt is (maar niet het huiswerk verbeteren, anders krijgt de leerkracht een vertekend beeld).
 • Belangrijke problemen zo snel mogelijk signaleert aan de leerkracht via de agenda, smartschool…
 • De agenda wordt elke dag afgetekend door de ouders aangezien er ook nota’s van de leerkracht kunnen genoteerd worden.

Enkele praktische afspraken

Briefwisseling

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om via de schooltas of via mail informatie mee te geven aan de leerlingen. Zo zal je af en toe brieven, brochures of tijdschriften van diverse organisaties in de schooltas van je kind vinden. Ook op smartschool platform ouders vind je een mapje waar wij digitale folders inzetten. Wij willen deze informatie niet achterhouden voor de ouders van onze leerlingen. We willen er graag op wijzen dat de school niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze informatie. Op onze eigen communicatie vind je steeds het schoollogo terug. Uiteraard zijn we daar wel verantwoordelijk voor alle inhoud.

Om een vlotte communicatie met de ouders te garanderen communiceren wij via elektronische weg. We werken daarvoor binnen de Scholengroep via het platform Smartschool. Alle brieven worden via Smartschool doorgestuurd. De eerste schooldag geven we aan nieuwe ouders een brief met precieze instructie over hoe je je kan aanmelden.

Leren buiten de school

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen kansen krijgen op gebied van kunst en cultuur. Het geeft kinderen immers kansen om hun blik te verruimen en allerlei verschillende manieren van in het leven staan te ontdekken. Het geeft hen de kansen te groeien tot open, sterke volwassenen. Daarom organiseren wij met elke klas didactische uitstappen: bezoek bib, theater, verkeerspark, museum…

L1: overnachting in school
L2: 2 overnachtingen op verplaatsing
Tweede graad: om de twee jaar 3 overnachtingen op verplaatsing
Derde graad: om de twee jaar 4 overnachtingen op verplaatsing

Verjaardagen

Het vieren van een verjaardag is een feest!

In het begin van het schooljaar mag je kleuter een geschenkje meebrengen van ongeveer € 7,50. We vragen aan de ouders van een dochter om een cadeautje te voorzien voor een meisje; de ouders van een zoon voorzien een cadeautje voor een jongen. Hou bij de aankoop van het verjaardagscadeau ook rekening met de leeftijd van je kind. Dit cadeau wordt dan in de grote verjaardagskist gelegd. Als je kleuter jarig is mag hij/zij zelf een pakje kiezen uit de verjaardagskist. Gelieve de naam van je kleuter erop te schrijven. We zingen liedjes, maken een kroon … want de jarige staat die dag volop in de belangstelling. Kleuters die in de vakantie jarig zijn worden de laatste week van juni gevierd. De geschenkjes van alle leerlingen worden in de grote verjaardagskist gelegd.

Ook in de lagere school staat het kind volop in de belangstelling. Een traktatie kan voor de klasgenootjes: een wafel, een stukje cake… (geen snoepgoed of speelgoed).

Gezonde tussendoortjes

Naast een gezond middagmaal willen wij ook aandacht besteden aan de tussendoortjes. Onze school stimuleert de leerlingen om fruit mee te brengen: fruit (geschild en gesneden meegeven in de kleuterschool), groenten, yoghurt, gezonde nootjes of boterham in de voormiddag, fruit of droge koek (geen chocolade en in een koekendoos steken) in de namiddag.

Snoep, chocoladekoeken, wafels, chips, repen, enz… zijn niet toegelaten.

Enkel bij een schoolreis in de lagere school (geen leeruitstappen) maken we een uitzondering: een klein zakje chips, een klein zakje snoep kan dan.

In de lagere school mogen kinderen voor hun verjaardag trakteren met iets ‘gezond’ lekkers.

We drinken enkel water op school. Water kan doorheen de dag voldoende gedronken worden:

 • In de kleuterschool brengen we twee flesjes water of twee drinkbussen met water mee naar onze klas. De middageters brengen maar 1 flesje water/drinkbus mee. Deze flesjes/drinkbussen gaan elke dag terug mee naar huis (hygiëne).
 • In de lagere school zijn er voor alle leerlingen bekertjes aanwezig in de klas. De kinderen mogen ook zelf een flesje water/drinkbus meebrengen. Wij stimuleren een gezonde voedingsgewoonte en vragen hierin de medewerking van de ouders.

Wij stimuleren een gezonde voedingsgewoonte en vragen hierin de medewerking van de ouders.

Milieuzorg op school

De Letterberg is een MOS-school. Wij doen aan ‘Milieuzorg Op School’ omdat we het onze opdracht vinden om kinderen op te voeden tot milieubewuste burgers.

Onze afspraken

 • De kinderen nemen hun koeken zonder verpakkingen mee naar school. Zo hebben we geen last van zwerfvuil op de speelplaats en is er enkel een compostbak voor het fruitafval nodig.
 • Alle kinderen van de school gebruiken een brooddoos. Andere verpakkingsmiddelen (plastic zakje of aluminiumfolie) voor het brood zijn niet nodig.
 • De kinderen brengen water mee in drinkbussen. Wij beseffen dat dit wat extra inspanning vraagt van onze ouders, maar zijn ervan overtuigd dat ook jullie het belang van deze afspraken inzien!

Sport op school

Twee maal per week krijgen de kleuters turnen. Wij vragen om op die dagen je kind gemakkelijke kledij aan te doen.

 • Tijdens de sportlessen van de tweede en derde kleuterklas dragen de kleuters turnpantoffels

Tijdens de sportles in de lagere school dragen jongens en meisjes dezelfde kledij:

 • Korte zwarte broek of legging
 • T-shirt van de school
 • Sportschoenen met witte zool of turnpantoffels Alles wordt opgeborgen in een stoffen turnzak die naam en voornaam vermeldt. Sport behoort tot de gewone en verplichte leerinhouden van een basisschool. Iedereen doet dus altijd mee. Het kan gebeuren dat een leerling niet mag deelnemen aan de sport- en/of zwemlessen om medische redenen. In dat geval hebben we een doktersattest nodig.

Zwemmen

Vanaf het eerste leerjaar gaan onze leerlingen zwemmen. Voor het zwemmen dragen de meisjes een badpak (geen bikini). Naargelang de vrije uren in het zwembad gaan de derde kleuterklassers een aantal keren naar het zwembad voor watergewenning.

Naschoolse sportactiviteiten

In De Letterberg doen wij ook mee aan naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met SVS. Uw kind kan hier vrijblijvend aan meedoen. Ouders brengen en halen hun kind zelf op op de plaats waar de sportactiviteit doorgaat. Deze activiteiten na de schooluren gaan enkel door bij voldoende inschrijvingen en droog weer. Een paar dagen op voorhand krijgt u het definitieve einduur door van de activiteit.

Verkeersveiligheid

De veiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel jullie als ouder en wij als de school spelen hierin een belangrijke rol.

Enkele afspraken omtrent verkeersveiligheid:

 • Gebruik het zebrapad
 • Wie te voet naar school komt of met de fiets draagt een veiligheidshesje (goed zichtbaar). Fietsers dragen ook best een fietshelm.
 • Zorg dat je fiets van je kind altijd in orde is.
 • Toon je kind (te voet of per fiets) de veiligste weg naar school en terug naar huis. Wijs op de eventuele moeilijkheden en gevaren.
 • In de lagere school: ouders stappen uit de auto en komen hun kinderen aan de schoolpoort halen
 • Bovenal: geef altijd het goede voorbeeld.

Levensbeschouwelijke vakken

In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levensbeschouwingen, kunnen de kinderen vanaf het eerste leerjaar een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

In onze school kan je kiezen uit de volgende levensbeschouwelijke vakken:

 • Anglicaanse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Israëlitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Orthodoxe godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Rooms-Katholieke godsdienst

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden. Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe kinderen van de lagere school maken voor het eerst een keuze en vullen daartoe een document in. Dit document wordt op het einde van het schooljaar meegegeven.

Wie hetzelfde levensbeschouwelijk vak als het vorig schooljaar volgt, hoeft niets te doen. Indien je de keuze van levensbeschouwelijk vak wil veranderen, dan moet dit gebeuren voor 30/06 van het vorige schooljaar.

Hiertoe vul je een speciaal aanvraagformulier in dat je kan verkrijgen via het secretariaat.